Liên hệ

Phân phối và chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ÍCH NHÂN VIỆT

Địa chỉ: Số 21 ngõ 9, Hậu Dưỡng, Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội

Điện thoại: 0919 509 192 - 0972 123 669

Nhà sản xuất:

CÔNG TY CỔ PHÂN LIÊN DOANH DƯỢC PHẨM TPP - FRANCE

Địa chỉ: Cụm công nghiệp Thanh Oai, X. Bình Hòa, H. THanh Oai, Hà Nội