INV - BRAIN Tăng Cường Trí Nhớ

INV - BRAIN Tăng Cường Trí Nhớ

Bạn mệt mỏi, suy giảm trí nhớ, nhức đầu hoa mắt chóng mặt. Trẻ học thi căng thẳng, tiếp thu kém đã có INV - BRAIN
- Giúp hoạt huyết dưỡng não, cải thiện chứng thiểu năng tuần hoàn não
- Giảm Đàu đầu, hoa mắt chong mặt do làm việc